Назад к поиску

FMC-dialyzačné služby, s.r.o. Košice - Kalinčiakova

O stredisku

Priestory, vybavenie, služby
Stredisko Logman a.s. v Košiciach sa radí medzi najmodernejše nefro-dialyzačné strediská na Slovensku. Klinika sídli v novej účelovej budove v areáli FN L. Pasteura. Okrem iného poskytuje nové pracovisko priestor pre 22 lôžok pre liečbu dialyzovaných chorých s možnosťou individuálneho relaxu počas liečby a veľkoryso pojektované ambulatné priestory s osobitnými priestormi pre chorých liečených peritoneálnou dialýzou. Nezabudlo sa ani na priestory pre pregraduálnu a postgraduálnu výchovu medikov a lekárov špecialistov.

Centrum poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť ako ambulantná, diagnostická a liečebná, zahŕňajúca všetky moderné mimotelové metódy liečby na najnovších prístrojoch. Rutinne sa vykonávajú diagnostické biopsie obličky v spolupráci s Ústavom patológie FN LP. V prípade závažných intoxikácii vykonávame hemoperfúzie, liečebné plazmaferézy a akútne hemodialýzy. Úzko spolupracujeme s oddelením akútnej a intenzívnej medicíny (OAIM) vo FN LP, kde sme spoločne zaviedli kontinuálne eliminačné metódy (CVVH, CVVHDF). Nefrologická klinika pracuje v nepretržitom režime 24 h denne, 7 dní v týždni.

Personál a kontakty:
    garant:
    MUDr. Andrea Gočalová
    andrea.gocalova@logman.sk
    055/ 615 2946
    0915 397 408

    lekári:
    MUDr. Peter Mizla
    peter.mizla@logman.sk
    0915 755 782

    MUDr. Patrik Vrbjar
    patrik.vrbjar@logman.sk

    MUDr. Mariana Toperczerová
    mariana.toperczerova@logman.sk

    MUDr. Petra Hrabčáková, PhD.
    petra.hrabcakova@logman.sk

    vedúca sestra:
    Mgr. Alena Antoníková
    alena.antonikova@logman.sk
    055/ 615 2948

    ambulancia: 055/ 615 2947
    sála: 055/ 615 2948, 0905 873 504
    fax: 055/ 622 3914

POZOR!
Vyšetrovaní budú iba pacienti aktuálne telefonicky objednaní!
Pôvodné termíny na nefrologický odber je potrebné vopred telefonicky potvrdiť na tel.č. ambulancie príslušného strediska.

Вы находитесь в хороших руках
MUDr. Andrea GočalováГлавный врач
Mgr. Alena AntoníkováГлавная медсестра
ДанныеКоличество смен: 3
Оборудование
  • 5008 CorDiax
Тип диализа
  • APD
  • CAPD
  • ONLINE HDF
  • High-Flux HD
Связаться с нами
Контакты
Kalinčiakova 39
040 01 Košice
Slovakia

Телефон +421 55 615 2948
Факс +421 55 622 3914
Часы работы
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
7:00 - 14:00
7:00 - 14:00
7:00 - 14:00
7:00 - 14:00
7:00 - 14:00